Ingin Berpergian Jarak Jauh? Amalkan Doa-doa Ini

Doa untuk Membuat Seseorang Merindukan Kamu

Sebagai seorang Muslim yang taat, tentu saja kita harus memanjatkan doa kepada Allah SWT dalam semua aktivitas. Begitu pun dengan doa berpergian dan jarak jauh yang harus dilafalkan oleh setiap Muslim.

Dengan memanjatkan doa tersebut, maka kita telah meminta perlindungan dan kelancaran kepada-Nya selama perjalanan. Nah, berikut di bawah ini ada beberapa versi doa berpergian beserta artinya.

 1. Doa Dalam Perjalanan

Membaca doa bagi seseorang yang sedang dalam perjalanan merupakan salah satu amalan sunnah terbaik, entah itu jarak dekat maupun jarak jauh. Adapun mengenai bacaan doanya seperti berikut:

 • Bismillaahi tawakkaltu ‘alallaah laa haula wa laa quwwata illaa billaah
 • Artinya: “Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah”.

 

 1. Doa Ketika Perjalanan di Udara

Ada berbagai faktor yang membuat pesawat terbang mengalami kecelakaan, seperti cuaca buruk, gangguan dari hewan yang terbang, kerusakan mesin, dan lain sebagainya. Maka dari itu, sudah semestinya bagi kamu untuk memanjatkan doa saat melakukan perjalanan di udara.

 • Allahumma hawwin ‘alainaa safaranaa hadzaa waatwi ‘annaa bu’dahu. Allahumma antashookhibu fiissafari walkholiifatu fiil ahli
 • Artinya: “Ya Allah, mudahkanlah kami berpergian ini, dan dekatkan kejauhannya. Ya Allah yang menemani dalam berpergian, dan Engkau pula yang melindungi keluarga.”

 

 1. Doa Saat Mengantar Orang yang Akan Berpergian Jauh

Apakah kamu hendak mengantar seseorang yang akan berpergian jauh? Jika iya, maka dianjurkan bagi kamu untuk melafalkan doa seperti berikut.

 • Allahummathwi lahul ba ‘ida (bu’da) wa hawwin ‘alayhis safara
 • Artinya: “Ya Allah, dekatkan jarak tempuhnya yang jauh dan mudahkanlah perjalanan baginya.”

 

 1. Doa Saat Memasuki Wilayah yang Tak Dikenal

Ketika memasuki wilayah yang tak dikenal dalam perjalanan, ada baiknya bagi kamu untuk melafalkan doa seperti berikut.

 • Allaahumma rabbas samaawaatis sab’i wamaa adhlalna wal aradiinas sab’i wamaa aqlalna warabbasy syayaathiini wamaa adhlalna warabbar riyaahi wamaa dzaraina as-aluka khaira haadzihil qaryati wakhaira ahlihaa wakhaira maa fiihaa, wana’uudzu bika min syarri haa wa syarri ahlihaa wa syarri maa fiihaa
 • Artinya: “Ya Allah Rabb pemilik tujuh lapis langit dan apa yang dinaunginya, Rabb tujuh lapis bumi dan apa yang dikandungnya, Rabb para syetan dan apa yang disesatkannya dan Rabb angin dan apa yang dihembuskannya, aku mohon kepadaMu kebaikan daerah ini, kebaikan penduduknya, serta kebaikan yang ada di dalamnya. Aku berlindung kepadaMu dari kebutukan daerah ini, keburukan penduduknya serta keburukan yang ada di dalamnya.

 

 1. Doa Minta Keselamatan Hingga Sampai ke Tempat Tujuan

Dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim, terdapat doa yang bisa dipanjatkan ketika seseorang ingin mendapatkan keselamatan hingga sampai ke tempat tujuan. Adapun mengenai bacaan doanya seperti berikut.

 • Subhanal ladzi sakhora lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila ila rabbana la munqalibun. Allahumma inna nas aluka fi safarna hadzal birra wat taqwa wa minal ‘amali ma tardla. Allahumma hawwin ‘alaina sadarana hadza wa’thu ‘anna bu’dahu. Allahumma antash shokhibu fis safari wal kholifatu fil ahli. Allahumma inni a’udzubika min wa’tsais safari wa kabatil mundhori wa suil munqolabi fil mali wal ahli.
 • Artinya: “Mahasuci Allah yang telah menundukkan (kendaraan) ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, dan sesungguhnya hanya kepada Rabb kami, kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadaMu kebaikan, taqwa dan amal yang Engkau ridhai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah mudahkanlah perjalanan kami ini, dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rekan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan, dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga.”